Haberler

Sunduğumuz sorunla ilgili 2019 yılından bu tarafa ne yapılmıştır? Bilgi istiyoruz

Konyaaltı Belediye Başkanlığına

Muratpaşa Belediye Başkanlığına

Manavgat Belediye Başkanlığına

Alanya Belediye Başkanlığına

Kemer Belediye Başkanlığına

Akdeniz Turizm ve Otelciler Birliğine

Türkiye Turizm ve Otelciler Federasyonu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Konu • Kanalizasyon atıkları hakkındadır.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile ASAT yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre;

Antalya’da yaz aylarında günde 650 ton (yaklaşık 16 kamyon) kanalizasyon atığı oluşmaktadır. Miktar kışın 350-400 tona düşmektedir. Bunun 150 tonu kurutulabilmektedir. Acil yeni bir biriktirme alanı ve atığın kurutularak değerlendirileceği tesis gerekmektedir. Manavgat bölgesi atık biriktirme alanı olarak kullanılmaktadır. Mevcut; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile kurulan atık kurutma tesisi “Mersume” yetersizdir.

Manavgat atık alanının geçici olarak kullanılmaya başlandığı ancak sürekli aynı alana atık dökülmekte ve zararsız hale getirilmesi işlemi yapılamamaktadır. Bunun sonuçları çok tehlikelidir. O bölgedeki koku hızla her yere de yayılmaktadır.     

Antalya’daki lisanslı kurutma tesisleri incelendiğinde iki, üç tanesi dışında istenilen vasıflarda değildir. İhtiyacın büyük olması karşısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen lisans ve lisanslı firma sayısında bir artış olmuş, ancak bunlar da yeterince denetlenememektedir. Çevre Şehirciliğe başvuru yapıldığında doğrudan ASAT sorumlu olarak gösterilmekte ancak ASAT; izin verilmesi ve denetim sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait biz ancak kendimizinkileri denetleyebiliriz demektedir. Bu durumda atıklar konusunda büyük bir denetimsizlik ve boşluk olduğu anlaşılmaktadır. Çevre ve Şehircilik kesinlikle denetim görevini yerine getirmemektedir.

Antalya’da aktif olarak çalışan Hurma ve Lara’da olmak üzere iki atık tesisi bulunmaktadır.

32 Atık arıtma ve 7 iç havza küçük arıtma olmak üzere toplamda 39 tesis olduğu söylendi. ASAT tarafından; ilçelerdeki tesisler kontrole başlandığında çalışmadığını, 640 km sahil şeridi içerisinde 2014′ te çamurları çekmeye (kanalizasyon çamuru) başladıklarını, Manavgat’ ta atık çamurlarının hiç çekilmediğini ve denize atıldığını, Alanya’da dağlardan depolandığını ve bir kısmının doğrudan denize atıldığım, belediyelerin atıklar ile ilgili olarak herhangi bir bütçe ayırmadıklarını. Dağlarda depolama yapıldığını ya da denize boşaltıldığı bilgisi verildi. Belediyelerin acilen atık sorununu gündeme almaları gerekmektedir.

Verilen bilgiye göre; ASAT tarafından kanalizasyon atığı için 2019 yılında ihale açılmış, ancak katılım olmamış. 2019 öncesi lisanslı firmalar 65TL /ton başına verilen ücrete çalışırken ücret az olduğu için ihaleye katılmayacaklarını bildirmişler, ASAT tarafından 219 TL/TON olarak fiyat verilmiş ancak firmalar 250 istediklerinden ihale başarısız olmuştur. Sonuçta atık çamurun bertarafını özel firmalardan alacak şekilde yeni bir tesis kurulması için 2017 yılında başlayan projenin onaylanmasını beklediklerini bildirmişler ve bu toplama işlemini kendilerinin yaptıklarını beyan emişlerdir.

Alanya’dan Kaş’a kadar pek çok sahilde deniz bakteri açısından insan sağlığına uygun olmayan şekilde aşırı kirlenmiş durumda. Bu durum görmezlikten geliniyor. Bizzat Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının verilerine göre Göynük ve Kemer arasında kalan çok dar bir alan dışında

O denize girilmesi insan sağlığı için uygun değil. Kemer’den sonra Tekirova’ya kadar olan alanda hiçbir kontrol ve denetim olmadığı, kirliliğin çok yoğunlaştığı belirtiliyor.

Atık çamurunun geri dönüşüm için değerlendirilebileceği alanlar mevcut olup işlemlerden geçtikten sonra inşaat malzemesi haline getirilebiliyor. Ayrıca yakıt olarak kullanıp genel ısıtmada kullanan ülkeler olduğu da biliniyor. Sorun tüm turizmin sorunudur. Antalya 10 milyon insanı misafir edip para kazanıyor ise atık sorununu çözmediği takdirde bu sürdürülebilir bir kazanç olmayacaktır. Turizminin en büyük sermayesi doğanın geri dönülemez bir şekilde yaşanamaz hale getirilmesi söz konusu olup tehlike büyüktür.

Gereği için bilginize sunulur. 31.10.2019

Aslı Altan

Temiz Çevre Demeği Başkan Yardımcısı