Haberler

Derneğimizin Amacı

İnsanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri için yapılması gerekenler hususunda kurumlar ve kişilerin birbirleri ile koordinasyonunu temin etmek, toplumsal bilinci artırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre teslim etmektir.

Sürdürülecek çalışma konularımız

1- Katı, sıvı, gaz her türlü kirletici madde ve çöplerin bertaraf edilmesinde doğaya yararlı hale getirilmesi ve dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda gereken çalışmaları yapmak,

2- Temizlik yapılırken ve hijyen temin edilirken kimyasal maddelerin kullanımında bilimsel yöntemler geliştirip bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

2- Gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak,

3- Her türlü enerjinin ekonomik kullanımı hususunda çalışmalar yapmak, yenilenebilir ve geri dönüşümlü enerji kaynaklarının kullanılması, yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

4- Tarımsal alanda doğaya uygun ve doğayı tüketmeyen üretim yöntemlerinin kullanılması hususunda gerekli çalışmaları yapmak, kimyasal ve kirletici, toksit yardımcıların kullanımında bilimsel yöntemler geliştirmek,

5- Her türlü kirliliği önleyici faaliyette bulunmak,

6- Çevreyi görüntü olarak kirleten unsurları önleyici çalışmalar yapmak,

7- Trafik kurallarına uyulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,

8- Tüm yaşam alanlarında insan sağlığına uygun temizlik ve hijyen koşullarına uygunluk için toplumu bilinçlendirmek ve gereken çalışmaları yapmak.