Haberler

TEMİZ ÇEVRE DERNEĞİ 04.11.2012 GÜNLÜ TOPLANTI NOTLARI

04.11.2012 günü saat 10.00’da Konyaaltı Nashıra Park’ta kahvaltıda buluşuldu. Hava çok güzeldi. Kahvaltı zengindi.

Yapılan çalışmalar özetlendi. Aşağıdaki kararlar alındı:

1-      Murat Üzüm söz alarak aylık 150.-TL’den bir yer bulmanın imkansız olduğunu,

ancak 200.-TL’yi gözden çıkardığımız takdirde bir yer bulunabileceğini söyledi. Bu konuda kendisinin gerekli araştırmaları yapacağını, bilgi vereceğini belirtti. Aylık 200.-TL’yi geçmeyecek şekilde bir yer kiralaması konusunda kendisine yetki verildi.

 

2-      Birsen Özaydın söz alarak “Güçbirliği Grubunun” derneğimizin tüm çalışma ve

Faaliyetlerinde yanımızda yeralacağını, bu gruba katılan tüm dernek sorumlu ve başkanlarının destek sözü verdiğini anlattır. Kendisinin derneğimizi temsilen bu toplantılara katılmaya devam edeceğini bildirdi.

 

3-      Mustafa Şen “Kent Konseyi” toplantılarına katılım olmadığını, bilgilenme

açısından önem arzettiğini belirtti. Aramıza yeni katılan Çetin Topaç bu toplantılara katılabileceğini bildirdi ve kabul edildi.

 

4-      Taş Ocaklarını işletenlerin Maden Kanunu 24.maddesine aykırı davranışları ve

denetimleri ile ilgili olarak Remziye Kartal Rosenblat’ın denetim birimleri ile görüşmesine, yasal ihlali bulunan ocakların şikayet edilmesine, bu konunun bu dönem için birincil gündem maddesi olmasına, bu hususta gerekirse basın açıklamaları yapılmasına karar verildi.

 

5-      Atık pillerin toplandıktan sonra ne gibi işlemler yapılıp çevreye zararlı etkilerinin

kaldırıldığı hususunda Birsen Bahad’ın Muratpaşa Belediyesi ile görüşmesine, Mutlu Kartal’ın gerekli araştırmaları yapmasına karar verildi.

 

6-      Web Sitemizdeki değişiklikler ve başarılardan dolayı üyelerimiz Murat Altan ve

Mete Yüksel’e teşekkür edildi. Her üyemiz tarafından günde en az bir kez tıklanması ve takip edilmesi tekrar hatırlatıldı. Ayrıca yeni bir Facebook ve Twiter hesabı oluşturularak Mete Yüksel tarafından takip edilmesine, çevresel sorunlar ile ilgili olarak görüş ve oylama duvarı hazırlanmasına karar verildi.

 

7- Basın sözcümüz Yusuf Demir’in çıkan haberleri okundu ve kendisi herkes tarafından kutlandı, teşekkür edildi. Küçük çevreciler İdil Türkfiliz, Can Topaç ve Arda Kartal’ın katılımı ile geleneksel toplantı fotoğrafını yine büyük bir özenle çekti.

 

8-      Geleneğin bozulmadan devam etmesi için her ayın son Pazar günü kahvaltılarda

toplanılmasına ve organizasyonun yine Fikret Özaydın tarafından yapılmasına, gelecek toplantının 25 Kasım 2012 günü saat 10.00’da kahvaltı ile birlikte yapılmasına  karar verildi.

 

Remziye Kartal Rosenblat