Haberler

Kuzdere Ziyaret Notları

Saat 11.00’de Kuzdere 75.Yıl Katı Atık Arıtma Tesisine varıldı. Tesis işletme sorumlusu Aytaç Salim Yurttaş ve Bahattin Çelebi karşıladılar.

Aytaç Salim Yurttaş büyük bir açıklık ile tüm sorularımız cevapladı ve tesis hakkında bilgi verdi.


Tesisin 1977 yılında planlanıp 1999 yılında Mart ayında işletmeye açıldığını, Kemer Akyarlar Tünelinden Olimpos Antik Kentine kadar GATAB olarak atıkları toplayıp ayrıştırdıklarını belirttiler. Bilgilendikten sonra çöp ve çöpün bertaraf edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.

Çevreden koku ile ilgili çok fazla şikayet olduğunu ilettiğimizde; 1977 yılında bu tesis düşünüldüğünde hiç bir beldenin bu tesisi yakınında istememesi nedeniyle, mecburiyetten buraya konulduğunu, yakınına imar verilmemesi gerektiği halde sanayi sitesinin imarının verildiği gibi en çok şikayetin de tesisin kuzeyinde kalan kaçak ve imarsız villalardan geldiği belirtildi.

Çöp kamyonlarının yaydığı koku nedeniyle kapalı alanda dezenfekte edilmesi ile toplama odalalarının girişine hava perdesi yaptırılması hususundaki önerimize ise olumlu yaklaşılması derneğimiz üyelerini çok memnun etti.

Her Pazartesi günü sorumlu oldukları bölgeden tıbbi atık toplandığını ve bunun Antalya’ya gönderildiğini öğrendik. En kıymetli atığın ise pet şişe olduğu, bu atığın elyaf olarak geri dönüşümünün temin edildiği, kompost haline getirilen organik atıkların da 1 tonunun 2008 yılında 25 TL’ye peyzaj yapanlara ve seracılara satıldığı, gelecek yıl için ton başına 40.-TL talep edileceği belirtildi.

Tesisin kapasitesi üzerinde çalıştığı ve en azından 8 oda daha yapılması gerektiği açıklandı. Ancak çöp ayırma ve toplama işlemi maliyeti olan, kazancı olmayan bir iş olduğu için kaldırımlar gibi kamu yatırımı gerektiren bir iş. Kuzdere arıtma tesisinde 110 ton katı atık işlenmesi gerekirken 150 ton katı atık işlenmekte. Her ne kadar otel atıkları bir miktar ayrıştırılmış olsa da sorun daha ziyade çöp toplama kamyonlarının maliyetli oluşunda. Arta kalan kirli-atık suyun ise vidanjörler ile kirli su arıtma tesislerine gönderildiği açıklandı.

Tesisin yemekhanesinde çok güzel hazırlanmış, nefis çay ikram edildi. Fatih Vural Kütük’ün getirmiş olduğu simitlerin kalanını da paylaştık. Aytaç Salim Yurttaş büyük bir nezaket ve sabırla herkesin sorusunu tek tek açıkladı. Pierre Rosenblat söz alarak “çöp arıtma işleminin bütçesi küçük, yerel belediyelerin yapacağı iş olmadığını, arıtma tesislerinin tümüyle kamu bütçesinden ve merkezi hükümet tarafından yapılacak yatırım olduğunu, işletmenin kısa vadede karlı olmadığı ancak uzun gelecekte yapılması zorunlu olan bu işin yürümesi için ancak ve ancak merkezi bütçeden kaynakla yatırımların yapılması gerektiğini” belirtti.

Toplantı kısa dönemde yapılabilecek işlerin bir an evvel gerçekleştirilmesi, odaların hava perdelerinin yapılması, çöp kamyonlarının kapalı alanda dezenfekte edilmesi hususunda yetkililere temennilerin iletilmesi dileğiyle sona erdirildi.